Bezpečný nákup

Náš e-shop 123office.sk získal certifikát bezpečnosti nákupu a preto máte istotu o tom, že náš e-shop spĺňa všetky zákonmi ustanovené požiadavky a informačné povinnosti z nich vyplývajúce.